• บริษัท เอฟทีเอ โลจิสติกส์ จำกัด
  • 02-138-8012-3

คลังสินค้า

Good freight เป็นตัวแทนจัดส่งสินค้าของคุณให้บริการระดับสูงและเป็นมืออาชีพและการดูแลซึ่งเป็นความเชื่อมั่นของเราสำหรับการมาถึงที่ปลอดภัยของสินค้าฝากขายของคุณที่ใดก็ได้ในโลก ผ่านระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราเราจะตรวจสอบการขนส่งสินค้าของลูกค้าของเรา
บริการคลังสินค้าคลังสินค้ารวม:

 

  1. คลังสินค้าเอกชนที่มีผู้เอาประกันภัยเพียงพอ
  2. พื้นที่คลังสินค้าของ ICD เพื่อจัดเก็บสินค้าที่จัดส่งตรงที่ศูนย์เหล่านี้
  3. การจัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัย