• บริษัท เอฟทีเอ โลจิสติกส์ จำกัด
  • 02-138-8012-3

รับสมัครงาน

บัญชี

  1. ชาย/หญิง
  2. ป ตรี
  3. อายุ 25-50 ปี
  4. มีประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป